Valhall i Vikingstad

Precis där villakvarteren slutar i Vikingstad, när man kör utmed den södra stora vägen (636), ser man en pampig byggnad i rödmålat trä. Det här huset har haft många funktioner genom åren. Det byggdes 1911 på uppdrag av Logen Viking, en nykterhetsloge som ville ta ansvar för att bygdens unga skulle få tillgång till fest och förlustelse under ordnade former. Lokalen fick namnet Valhall och har med åren kommit att kallas ”nöjespalats” Här gavs konserter, visades film, dansades och hölls föredrag. Här fanns också ett litet bibliotek. Ett stycke bort låg också en dansbana som tillhörde verksamheten i Logen.

Huset byggdes som sagt som ordenslokal för Logen Viking. Så småningom blev det ett samlingscentrum för bygdens arbetarrörelse och hölls öppet för ideella och liknande sammanslutningar att få hyra. Denna verksamhet hålls igång fram till mitten på 60-talet. Sedan har byggnaden haft en del olika ägare, använts som fritidsgård och under perioder stått tom och fått delvis förfalla. I början av 1990-talet köptes fastigheten av privatpersoner, entusiaster med lokala rötter, som lät renovera huset.

Idag är huset i privat ägo och används som bostad.

Tage Danielsson gav Valhall viss uppmärksamhet när han på 70-talet framförde Elektricitetsvisan. "Allt går ju på elektricitet, elektricitet". Visan har skrivits av "Skånska Lasse" en bondkomiker bosatt i Mjölby och framfördes ofta på sin tid av en annan bondkomiker vid namn Åke Karlsson, "hela Sveriges Åke Karlsson". Åke uppträdde ofta på Valhall i Vikingstad och var traktens kändis. 

Bokningsinformation

Bankeberg, Vikingstad.
0 Vikingstad
Telefon: 013-230300

E-post: kulturarv@ostergotlandsmuse...
Hemsida: kulturarvostergotland.se