Drabbisdal

DRABBISDAL – plats med tradition

Få platser har så varierad historia som Drabbisdal. På en begränsad yta i en lövträdsbevuxen hagmark med tomt, finns förhistoriska lämningar från bronsålder, krigshistoria från 1560-talet när Daniel Ranzaus knektar härjade i bygden. I området finns täktgropar efter kalkstensbrytning. Här finns en backstuga och ett ordenshus, allt inramat av uråldriga ekar.

På äldre kartor finns namnet Gråtedalen som härrör från den vecka i december 1567 som den danska hären om 5 - 6000 man under ledning av befälhavaren Daniel Ranzau slog läger här på sluttningen ner mot Blackbäcken. Soldaterna fick ledigt den 11 december vilket betydde fri plundring och övergrepp på befolkningen i Vreta Kloster. Den 16 december drog hären vidare till Skänninge där man fortsatte att plundra och hela staden brändes. Gråtedalen vittnar om den olycka som drabbade befolkningen.

I dag finns här en backstuga som tidigare hette Jakobsdal. Stugan har ett åstak med en genomgående kroppås som bär årtalet 1781. På 1830-talet började stugan användas som sommarstuga av Titulärborgmästare Fredrik Behm (1797-1876) från Linköping. I Drabbisdal samlade han sina vänner och grundade Stora Drabbisorden. Orden lockade till sig många uppsatta herrar från Linköpings borgliga skikt.

Det här är bara några exempel på all den spännande bebyggelse och historier som finns på och om Drabbisdal.

Mer kan du läsa om k-arv.se och förstås när du besöker platsen. Eller har du kanske varit här?

Bokningsinformation

Berg, Vreta kloster
0 Linköping
Telefon: 013-230300

E-post: kulturarv@ostergotlandsmuse...
Hemsida: kulturarvostergotland.se