Springer Skarp Stav? med Azadi Expressions

Springer Skarp Stav är ett interaktivt dans-, cirkus, och musikkoncept om grammatik för barn i åldrarna 7-9 år. Konceptet består av tre steg som kan genomföras under längre tid (tre tillfällen) som ett skolprojekt/ Skapande Skolaprojekt eller i en kortare process (ca 60 minuter) under en barnkulturfestival eller på ett bibliotek eller liknande. Steg 1: Vi dansar och "cirkusar" grammatik med barnen, Steg 2: Barnen skapar grammatiska score åt oss utifrån en viss mall. Steg 3: Vi uppträder för barnen utifrån de scores de har skapat. Vi arbetar då till stor del improvisatoriskt men utifrån diverse pusselbitar vi har med oss i bagaget. Konceptet är byggt som en lekfull lärprocess där barnen får undersöka och bearbeta ämnet grammatik med hjälp av sin egen kropp och genom att analysera, fantisera och fascineras av språkets möjligheter. De får sedan se grammatiken visualiseras i en konstnärlig produkt som de själva har varit medskapande i.

Bokningsperiod

Idag - 2023-12-31

Fakta

Ålder: 6-9 år
Max antal deltagare: 30
Längd (minuter, timmar): 60-120 minuter
Bygg-/rivtid, för- och efterarbetestid: 60/30
Antal medverkande: 4
Lokal- och teknikkrav: Det är bra om det går att mörklägga men inte nödvändigt. Bredd/djup 7x8 meter. Höjd 4 meter. Elkrav 2x10 A. 

Kostnad

12000-15000 beroende på om det är kort process eller ett längre skolprojekt/ Skapande Skola. Resa och traktamente för 4 personer tillkommer.

Bokningsinformation

Azadi Expressions
Motala
Kontaktperson: Åse Wallberg
Telefon: 0730-322502

E-post: modamotala@gmail.com
Hemsida: http://azadiexpressions.org