Skapande ekosystemtjänster

Fjärilar, bin, humlor och en massa andra insekter är viktiga för pollineringen av växterna i naturen. En del pollinering sker via vind, vatten eller att djur bär frön från en plats till en annan, men utan pollinering skapas betydligt färre frukter och grönsaker. vi människor är alltså beroende av insekterna som pollinerar växterna. i detta tema lär vi oss om pollinerande insekter och vi skapar insekter med hjälp av naturmaterial, ståltråd och i vissa fall återvunnen metall.

Bokningsperiod

Idag - 2023-10-15

Fakta

Ålder: 3 - 16 år

Antal: max 35

Tidsåtgång: 2 tim

Lokal:Utomhus, gärna i en park eller en skog. Men även en skolgård går utmärkt.

Bokningstiden hänger i hop med när det finns möjlighet att hitta insekter utomhus. Dock skulle man kunna ha möjlighet att boka 2023-01-01 till och med 2023-10-31 om man väljer ett datum mellan 1/4 och 31/10 för att genomföra aktiviteten.

Kostnad

För grupper från Linköpings kommun 495 kr/ tillfälle och grupp exkl. moms. reseersättning kan tillkomma om resan överskrider 2 mil enkel resa eller om resvägen är olämplig att cykla. För grupper utanför Linköpings kommun är kostnaden 650 kr / tillfälle och grupp exkl. moms. Reseersättning tillkommer med 40 kr/mil.

Bokningsinformation

Lasarettsgatan 1
582 29 Linköping
Kontaktperson: Mickaela Thilly
Telefon: 010-3039161

E-post: mickaela.thilly@calluna.se
Hemsida: www.linkopingsnaturcentrum....