Så här anmäler du dig som kulturaktör

Anmälan till Barnkultur Öst sker genom en årlig utlysning för kulturaktörer i mars/april.

Detta utbud presenteras i oktober och gäller då nästkommande år. 

Sista december försvinner många av de kulturaktiviteter som gällt för innevarande år och ersätts av de nya. 

Är du intresserad av att få del av utlysningen, anmäl ditt intresse på denna blankett