Region Östergötlands definition av professionella yrkesverksamma kulturskapare

Här nedan följer Region Östergötlands definition av professionella yrkesverksamma kulturskapare.

För yrkesverksamma kulturskapare generellt använder vi Statens Kulturråd och Arbetsförmedlingen Kulturs definition. Det innebär att du som kulturskapare antingen har en högre konstnärlig utbildning inom ditt konstområde, exempelvis från konst- och musikhögskolor, eller att du huvudsakligen varit yrkesverksam inom konstområdet.

Om du inte har någon högre utbildning, eller om det har gått mer än tre år sedan du avslutade din utbildning, ska du under de tre senaste åren huvudsakligen ha arbetat återkommande inom yrket och/eller haft betalda uppdrag/engagemang som visar att du är yrkesutövande inom området.

För konstnärer inom bild och form gäller
Är du autodidakt yrkesverksam konstnär behöver du ha uppfyllt flera av följande kriterier under de senaste fem åren:
- fått statligt, kommunalt, regionalt eller annat enskilt konstnärsstipendium
- utfört konstnärliga gestaltningsuppdrag i offentlig miljö
- deltagit i utställning på konstmuseum, konsthall eller etablerat galleri
- fått konstverk inköpta eller registrerade av stat, region, kommun, stad eller annan offentlig institution

För författare gäller
Som yrkesverksam författare behöver du uppfylla något av följande:
- Minst ett litterärt verk utgivet av etablerat förlag, under de senaste fem åren. Verken kan vara i tryckt eller digital form.
- Minst två litterära verk ska vara utgivna på hybridförlag eller eget förlag. Du ska även vara medlem i Sveriges Författarförbund eller annat likvärdigt författarförbund.
Läroböcker räknas inte som kvalificerande.

För filmare gäller
Är du autodidakt yrkesverksam filmare (producent, regissör, manusförfattare) behöver du ha uppfyllt något av följande kriterier under de senaste fem åren:
- Fått statligt, kommunalt, regionalt eller annat enskilt konstnärsstipendium/produktionsstöd
- Varit producent, regissör, eller manusförfattare för offentligt visad långfilm, tv-serie eller, minst, två offentligt visade kortfilmer. (Med offentlig visning menas här visning på – festival, tv, biograf, video on demand/vod och i enskilda fall annan nätdistribution)