Regionalt arrangörsbidrag

Det regionala arrangörsbidraget omfattar alla konst-och kulturformer och kan stötta arrangemang som innebär ett möte mellan publik och professionell kultur. Är arrangemanget för en vuxen publik måste det vara offentligt, är målgruppen barn/unga kan arrangemanget även ske internt.

Syfte

Syftet med bidraget till kulturarrangemang är att stärka de lokala arrangörerna för att:
• öka utbudet av lokala kulturarrangemang
• förbättra spridningen av professionell kultur i regionen
• stimulera ett brett och mångsidigt kulturutbud
• förbättra kulturutbudet för barn och ungdom
De som kan söka det regionala arrangörsbidraget är:

• Lokalt förankrade arrangörer som direkt ansvarar för arrangemanget.
• Kommunala verksamheter (skola, förskola, bibliotek) kan ansöka om stöd till arrangemang riktade till barn och unga, men inte till vuxna.
• Ideella föreningar kan söka för alla typer av arrangemang som vänder sig till alla målgrupper, även vuxna.
• Kommersiella arrangörer kan inte söka bidraget.
• Arrangörer som får andra bidrag från Region Östergötland kan inte söka bidrag.
• Privatperson kan inte söka arrangörsbidraget.
• Arrangemang i Norrköpings och Linköpings tätorter är undantagna, eftersom det där redan finns ett stort kulturutbud (se SCB:s tätortsregister).

Läs mer om stödet på regionens hemsida.