Skapande skola

Skapande skola är ett statsbidrag som bidrar till att elever får större möjligheter till eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter. Bidraget stärker elevernas tillgång till kulturens alla uttrycksformer. Det är skolans huvudmän som kan söka bidraget. 

 

Här kan du läsa mer om hur du söker medel för Skapande skola

Vill du mer veta mera om hur din kommun hanterar Skapande skola, kontakta Skapande skola-samordnaren inom kommunen. Friskolor hanterar detta själva.