Tillgänglighet på webbplatsen

Region Östergötland är ägare till webbplatsen webbplatsen Barnkultur Öst som administreras av Riksteatern Östergötland på uppdrag av Region Östergötland,

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här webbsidan beskriver hur webbplatsen ämnar uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi arbetar för att åtgärda de bristerna i samråd med våra redaktörer och tekniska leverantör.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, så skicka ett mejl till Riksteatern Östergötland som ansvarar för webbplatsen på uppdrag av Region Östergötland.

Svarstiden är normalt 5-14 arbetsdagar. Mejla oss på denna adress: ostergotland.rtf@riksteatern.se

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så meddela oss att vi får veta att problemet finns. Du kan anmäla brister i tillgängligheten via detta formulär.  

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Textinnehåll på sidan som förstoras återges inte korrekt. Gäller bland annat element i filtreringspanelen på utbudssidorna för kulturaktiviteter. Det kan leda till att personer som har nedsatt syn inte kan ta del av innehållet korrekt.
 • Bilder saknar beskrivande text. Vissa bilder kan anses som dekorativa men flera kan fylla ett syfte som användare med skärmläsare går miste om.
 • HTML-koden validerar inte.

 

Innehåll som delvis inte uppfyller lagkraven

 • Ledtexter för formulär i filterpanelen/sökrutan saknas.
 • Personer som navigerar med tangentbordet kan få svårt att uppfatta vart fokusmarkören är, då den inte får mer än understruken rubrik.
 • Knappar på framsidan visas felaktigt när text/radmellanrummet ökas. Det gör att personer som har synnedsättning med den funktionen aktiverad inte kan ta del av innehållet.
 • Vissa element i filterpanelen uppfyller inte kravet att ångra klick genom att påbörja "mousedown" och dra ifrån muspekaren.
 • Filterpanelen har låg kontrast och kan bli svår att uppfatta av personer med nedsatt syn.
 • Vissa texter benämns inte konsekvent över hela sidan.
 • Det förekommer texter som inte är formaterade korrekt med HTML-kod.

 

Tekniska hjälpmedel

Innehåll som tolkas av tekniska hjälpmedel utvärderas och deklareras av vår leverantör.

Vår ambition är att bristerna ska vara åtgärdade senast den 15 december 2023.

 

Hur vi testat webbplatsen

Region Östergötland har gjort en manuell självskattning av webbplatsens tillgänglighet. I det arbetet har vi använt ett tredjepartsverktyg för att diagnostisera och mäta den tekniska tillgängligheten på webbplatsen. Vi har även bett vår tekniska leverantör att utvärdera kod som möjliggör att tekniska hjälpmedel kan tolka innehållet.

 • Med hjälp av dator som tillhandahålls av Region Östergötland och Windows 10
 • Google Chrome
 • Tillägget Wave och Webdeveloper samt bookmarklets för "text spacing" och "tangentbordsnavigation".
 • Firefox – endast för att säkerställa funktion för riktig förstoring av text
 • Simulerad liten skärm 320px bred iphone 5/se

Senaste bedömningen av gjordes den 28:e september 2021

 

Redogörelsen uppdaterades den 25  november 2022 eftersom flera av tidigare brister åtgärdats.