barnkultur-ost

Region Östergötland

Barnkultur Öst

Titti Knutsson - När orden flyger

Titti Knutsson står och tittar på orden: När orden flyger

"När orden flyger" är en workshop i två delar om lyrik och poesi. Mellan de två träffarna ges barnen möjlighet att arbeta med en egen, lyrisk text som sedan inkluderas i en enkel diktsamling.

Aktiviteten förutsätter att gruppens lärare/pedagoger är aktiva och drivande. Upplägget kan självklart anpassas till förutsättningarna i respektive grupp.

Första träffen - att rigga för en flygtur

Barnen får bekanta sig med olika typer av lyrik och poesi genom att läsa och lyssna.
Vi leker tillsammans med ordens olika nyanser och betydelser och pratar om känslor som vårt universella språk. Kan ord vara glada, arga, ledsna? Vad betyder bråkmofjöl och vilken känsla har ett sådant hitte på-ord?

Varför finns skrivregler - och hur kommer det sig att poeter ofta struntar i dem?
Är ord musik? Vad betyder tempo och rytm och hur kan vi som skriver kontrollera dessa fenomen?

Vad är skillnaden på bunden och fri vers? Vad betyder metafor, rim och allitteration?
Jag beskriver hur en skrivprocess kan se ut, där aktivt skrivande varieras med pauser och uppehåll. Jag beskriver känslan av flow och hur man kan skapa en bubbla för sig och sin text. Hur man kan flöda först och revidera sedan. Ösa på, smaka av - och koka bort.
Introduktion av skrivuppgiften.

Mellan träffarna - att ge orden luft under vingarna

Barnen väljer, eller tar själva, ett fotografi som blir utgångspunkt för ett individuellt associativt skrivande som resulterar i en kort lyrisk text. Jag vill erbjuda barnen en fri skrivprocess om minst två veckor, där de får gå in och ut ur processen, vid behov med stöd från lyhörda lärare/pedagoger som deltagit vid första träffen.
Vid ett tillfälle längs vägen kan de ofärdiga texterna, på frivillig basis, samlas in och skickas till mig via e-post, så att jag kan ge enskild, skriftlig återkoppling till var och en. Barnen ska sedan ges möjlighet att justera sina texter.
De färdiga texterna samlas till slut, genom arrangörens försorg, ihop till en liten enkel diktsamling, tillsammans med en lyrisk text av mig som barnen inspirerat till.

Andra träffen - orden flyger! (cirka en lektion, enligt överenskommelse)

Vi läser varandras texter vid ett litet releaseparty. Eventuellt kan anhöriga, personal och/eller andra elever bjudas in. Planeras tillsammans med berörda lärare/pedagoger.

Bokningsbar period

Till och med 2024-12-31

Fakta

Ålder: 10-14

Max antal deltagare: 30

Två träffar: tillfälle 1, två lektioner, tillfälle 2, en lektion.
Mellanliggande skrivprocess med individuell feedback, minst två veckor. (se tidigare beskrivning)

Teknik: Vid första träffen en whiteboard eller liknande att skriva och rita på. Deltagarna behöver kunna anteckna. Kanske saft och bullar till andra träffen

Kostnad

Arvode 9 500 + 996 kr per timma (för individuell skriftlig återkoppling till deltagare/elever) enligt Författarcentrums minimirekommendationer. Reseersättning tillkommer.

Bokningsinformation

Region Östergötlands logotyp

Sociala medier