barnkultur-ost

Region Östergötland

Barnkultur Öst

Om Barnkultur Öst

En chans för barn och ungdomar att möta kvalitetsgranskad kultur i olika former.

Konst och kultur hjälper barn och unga att förstå omvärlden och vara en del av samhället. Därför är det viktigt att barn och unga har tillgång till kultur, sitt kulturarv och möjlighet att skapa själva.

Barnkultur Öst bidrar också till ökade arbetsmöjligheter för kulturaktörer inom och utom länet.

Det finns flera skäl till att barn och unga behöver möta olika kulturuttryck under sin uppväxt.

Region Östergötland vill bidra till att fler barn och unga får möjlighet att möta kvalitetsgranskad kultur i olika former. "Barn och unga är en prioriterad målgrupp i Region Östergötlands kulturpolitik och därmed för alla verksamheter som har regionala uppdrag."

Region Östergötlands kulturplan för 2020-23 Länk till annan webbplats.

Både FN:s barnkonvention och läroplanen fastslår att barn har rätt att möta olika kulturuttryck.

FN:s barnkonvention (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Läroplanen Pdf, 375.7 kB.

Region Östergötlands logotyp

Sociala medier